แน่นอนว่าไม่ว่าเครื่องยนต์จะเป็นประเภทไหน ล้วนมีราคาแพง ทุกคนต่างก็ต้องการให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยยิ่งดี ดังนั้นการทำให้ระบบหล่อเย็นทำงานได้ดีสามารถระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ อย่าพิจารณาที่สีของน้ำยาหล่อเย็น เพราะสีเป็นเพียงสารที่ย้อมเข้าไปในภายหลังและไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำยาหล่อเย็นแต่อย่างใด แต่ต้องเริ่มต้นจากการเลือกใช้ Coolant ที่มีคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้ผลิตชั้นนำที่มีการรับรองอย่างถูกต้อง เนื่องจากน้ำยาหล่อเย็นที่ดีจะประกอบไปดวยสารเคมีที่ซับซ้อนหลายชนิด การซื้อน้ำยาหล่อเย็นมาผสมเติมเองก็จัดว่าเป็นความเสี่ยงเนื่องจากอัตราส่วนผสมที่ไม่ชัดเจนพอทำจริงอาจเกิดความคลาดเคลื่อน และมีอายุการใช้งานสั้นมาก บางรายใช้ได้ไม่กี่เดือนก็เกิดการกัดกร่อนมีสนิมเกิดขึ้นในระบบหล่อเย็นอยู่เต็มไปหมด นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากสภาพน้ำที่ใช่ผสมไม่ได้คุณภาพ มีความกระด้าง (เป็นสาเหตุทำให้เกิดตระกรัน) เกินกว่ามาตรฐานกำหนด ดังนั้นควรเลือกซื้อน้ำหล่อเย็น coolant ที่ผสมมาแล้วจะดีที่สุด

นอกจากการเลือกซื้อ Coolant หรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพแล้ว การใช้น้ำยาหล่อเย็นยังมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน กล่าวคือ ต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ หากต้องผสมน้ำยาหล่อเย็นเอง ต้องผสมให้ได้สัดส่วนมาตรฐานไม่ผสมเจือจางจนเกินไปจนทำให้น้ำยาหล่อเย็นเสื่อมสภาพและขาดคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อน หลีกเลี่ยงการใช้น้ำเปล่าเติม (top up) ลงไปในหม้อน้ำ เพราะจะทำให้น้ำยาหล่อเย็นที่มีอยู่ในระบบก่อนหน้านั้นเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว

“น้ำยาหล่อเย็น Reco-Cool™ มีให้บริการในรถยนต์ส่วนบุคลมานานหลายสิบปีแล้ว
จากผู้ค้าปลีกน้ามันรายใหญ่และในศูนย์บริการรถยนต์ใน 60 ประเทศทั่วโลก”

ส่วนเครื่องยนต์ที่ทำงานหนัก (Heavy Duty Engine) นอกจากจะต้องเลือกน้ำยาหล่อเย็นที่ผลิตจากบริษัทฯผู้ผลิตชั้นนำที่มีการรับรองคุณภาพอย่างถูกต้อง ยังต้องเลือกน้ำยาหล่อเย็นที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถใช้กับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรได้ทุกประเภท หลากหลายชนิด  เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงไม่เป็นการสะดวกนัก หากต้องนำรถหรือเครื่องจักรมาเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นอยู่บ่อยๆ

น้ำยาหล่อเย็น Reco-Cool ™ สำหรับเครื่องยนต์ใช้งานหนัก ใช้เทคโนโลยีสารยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitors) ใหม่ล่าสุดซึ่งเหมาะกับทุกสภาพการใช้งาน รวมทั้งเครื่องยนต์ใช้งานหนัก ทั้งยังใช้กับเครื่องยนต์จากผู้ผลิต OEMs ได้อย่างหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของเรามีตั้งแต่แบบปลอดสารไนไตรท์

เอมีน ฟอสเฟต หรือซิลิเกต ผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็นที่มีสารยับยั้งการกัดกร่อน(Corrosion Inhibitor) ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Reco-Cool ™ มีอายุการใช้งานยาวนาน (ระยะการใช้งานได้ถึง 1,000,000 กิโลเมตรหรือ 12,000 ชั่วโมง) และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก (Global Leader in Coolant technology)

สำหรับผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญในการประหยัดต้นทุน ต้องการให้เครื่องยนต์มีความคงทน มีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุดเนื่องจากระบบหล่อเย็นทำงานได้สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็น Reco-Cool ™ สามารถตอบโจทย์ของท่านได้ เทคโนโลยีการยับยั้งการกัดกร่อนของเรา สามารถป้องกันการกัดกร่อนโลหะได้ทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเติมสารยับยั้งการกัดกร่อนใดๆเพิ่มเติม (Supplement coolant additive, SCA’s) ซึ่งจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็น Reco-Cool ™ สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซล เบนซินรวมทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย