ทำไมเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก จึงต้องใช้น้ำยาหม้อน้ำที่มีคุณภาพสูง (Heavy Duty Coolant)

แน่นอนที่สุด คำตอบคือเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก ทุกชนิด มีราคาแพง หลักหลายล้าน ถึงหลายสิบล้านและมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางเจ้าของรถหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย หากเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย(Break Down)  อันมีต้นเหตุจากระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรืองานสะดุด นอกจากนี้ ยังต้องจ่ายค่าความเสียหายในการการซ่อมหม้อน้ำอยู่บ่อยๆ หรือเปลี่ยนปั้มน้ำ หรือท่อยางบ่อยๆ

ภาพการเกิดโพรงอากาศหรือตามด (Pitting) บริเวณผิวปลอกสูบ

การใช้น้ำยาหม้อน้ำที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำเปล่าเติมหม้อน้ำ จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ที่จะทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด สามารถทำเงินให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียระหว่างใช้งาน ส่งมอบงาน ส่งสินค้า หรือรับส่งผู้โดยสารได้ทันตามกำหนด  น้ำยาหม้อน้ำที่มีคุณภาพสูง นอกจากจะช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบตะกรันแล้ว ยังมั่นใจได้ว่า จะไม่ทำอันตรายต่อชิ้นส่วนต่างๆ ภายในระบบหล่อเย็น เช่น รังผึ้งหม้อน้ำ ปั้มน้ำ วาลว์น้ำ ท่อยาง ประเก็นยางต่างๆ ภายในหล่อเย็น ระบบหล่อเย็นจะมีสภาพเหมือนใหม่แม้จะผ่านการใช้งานมายาวนาน

 

การเกิดโพรงอากาศหรือตามด (Pitting) บริเวณผิวปลอกสูบในเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักจะเกิดขึ้นได้ง่ายและพบเห็นอยู่บ่อยครั้งในกรณีที่ใช้น้ำยาหล่อเย็นที่มีประสิทฺธิภาพไม่เพียงพอ

“น้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักจะมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 500,000 กิโลเมตร หรือ 4,000 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำบ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติสำคัญคือ ป้องกันการเกิดโพรงอากาศหรือตามด (Pitting) บริเวณผิวปลอกสูบด้านที่สัมผัสกับน้ำยาหล่อเย็น” เมื่อระบบหล่อเย็นมีอายุการใช้งานยาวนาน เครื่องยนต์ก็จะมีอายุยาวนานสูงสุดตามไปด้วย  ดังนั้นจึงควรเลือกใช้น้ำยาหม้อน้ำที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งราคาแพงและต้องทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา

กล่าวโดยสรุปคือ  เครื่องยนต์ที่ทำงานหนัก  หากถูกละเลย หรือปล่อยให้เครื่องยนต์ถูกกัดกร่อน จะส่งผลเสียหายอย่างมากต่อเครื่องยนต์  นอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง ยังส่งผลถึงภาพลักษณ์การให้บริการด้านการขนส่งไปด้วยในกรณีที่รถเสียระหว่างใช้งาน  ดังนั้นการรักษาระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ให้มีสภาพดี และใช้ได้นานยิ่งขึ้น โดยการเลือกใช้ coolant หรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก หลีกเลี่ยวการใช้น้ำเปล่า จะช่วยลดขั้นตอนการดูแลรักษา เวลา และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแลรักษาและซ่อมเครื่องยนต์ งานไม่สะดุดจากปัญหาด้านความร้อน ส่งสินค้าหรือทำงานได้ทันตามระยะเวลากำหนด จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการลูกค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top