น้ำยาหล่อเย็น และ เทคนิคพิเศษ

เครื่องยนต์แบบไหนต้องเติมสารหล่อเย็น

เครื่องจักรกลที่ทำงานหนัก หมายถึงเครื่องยนต์ที่ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน หรือทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวันและเกือบจะทุกวัน เมื่อนับการทำงานเป็นชั่วโมง ในรอบหนึ่งเดือนเครื่องยนต์อาจจะต้องทำงานโดยไม่มีเวลาได้หยุดพักเลย กล่าวคือทำงานวันละ 24 ชม. 30 วัน หรือ 600-720 ชั่วโมงต่อเดือน รวมถึงเครื่องยนต์ที่ต้องรับภาระน้ำหนักบรรทุกสูง เครื่องยนต์ที่ทำงานหนักในบ้านเราที่มีให้เห็น เช่น รถขุด (Excavator) รถตัก (Dozer) รถบดถนน (Stream roller) รถเครน รถไถ (Tractor) รถเกรดถนน (Grader) รถขนเทแร่ (Dump Truck) จัดอยู่ในกลุ่มประเภท เครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก (Heavy Duty Engine)

ประโยชน์ของน้ำยาหล่อเย็น

นอกเหนือจากคุณสมบัติด้าน การระบายความร้อนส่วนเกินจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ น้ำยาหล่อเย็นยังมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

น้ำต่างจากน้ำยาหล่อเย็นอย่างไร ทำไมน้ำ ถึงทำให้ระบบหล่อเย็น หรือหม้อน้ำมีปัญหา

ทำไมน้ำทำให้ระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนหม้อน้ำมีปัญหา ?
ตามหลักเคมี สูตรโครงสร้างทางเคมีน้ำ คือ H20  น้ำ H2O จะทำปฏิกิริยากัดกร่อนแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical, Oxidation) กับชิ้นส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ที่มีส่วนของประกอบของโลหะเหล็ก (Fe) หรือ อลูมิเนียม (Al)  เกิดเป็น สนิมเหล็ก (Fe2O3) สะเก็ดอลูมิเนียม Al(OH)3 ขึ้นในชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบหล่อเย็น ที่มีโลหะเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ

Coolant หรือ น้ำยาเติมหม้อน้ำคืออะไร

Coolant หรือ น้ำยาหล่อเย็นคือสารหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ เป็นของเหลวที่ใช้เพื่อถ่ายเทความร้อน หรือขจัดความร้อนส่วนเกิน ออกจากเครื่องยนต์ที่มีการสันดาบภายใน โดยทั่วไปเครื่องยนต์จะแปลงเพียง 1 ใน 3 ของพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญเชื้อเพลิง ไปเป็นการขับเคลื่อนยานพาหนะ ส่วนอีก 2 ใน 3 ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน พลังงานความร้อนนั้น 1 ใน 3 จะถูกกำจัดผ่านท่อไอเสีย

Scroll to Top