หม้อน้ำรถยนต์ ส่วนเล็กๆ ที่ห้ามละเลย

ในเมืองไทยเรา มีรถยนต์ขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากติดอันดับโลก ทั้งรถเก๋ง หรือรถกระบะ ที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนในเมืองไทย แต่จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้รถหรือเจ้าของรถโดยส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำยาหม้อน้ำ  มีการดูแลบำรุงรักษาหม้อน้ำที่ยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งการใช้น้ำเปล่าแทนการใช้น้ำยาหม้อน้ำ เติมลงในหม้อน้ำหรือถังพักน้ำ เมื่อพบว่าน้ำยาหม้อน้ำพร่อง ทำให้หม้อน้ำรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบระบายความร้อนเกิดความเสียหาย

จากการวิจัยพบตัวเลขที่น่าตกใจว่า กว่า 40% ของความเสียหายของเครื่องยนต์ในเมืองไทย เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาของระบบระบายความร้อนหม้อน้ำ ดั่งนั้นจึงละเลยไม่ได้ที่จะดูแลหม้อน้ำรถยนต์ให้ทำงานดีอยู่เสมอ ไม่มีตระกรัน คราบสนิมและการผุกร่อน การอุดตันจากตระกรันอันเนื่องมาจากการใช้น้ำเปล่าเติม (TopUp) หรือการเลือกใช้น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) ที่ขาดคุณภาพ หรือเลือกชนิดที่ไม่เหมาะกับชนิดของหม้อน้ำ นอกจากนั้นไม่ควรเลือกน้ำยาหล่อเย็นที่มีอายุการใช้งานสั้นเกินไปนั้นเอง

หน้าที่สำคัญของหม้อน้ำรถยนต์ คือ ช่วยระบายความร้อนส่วนเกินจากการเผาใหม้ของเครื่องยนต์  เพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงแต่ละครั้ง จะมีอุณหภูมิสูงมาก ความร้อนที่เกิดขึ้นจะต้องน้ำยาหล่อเย็นเป็นตัวนำพาความร้อนส่วนเกินนี้ มาลดอุณหภูมิลงที่บริเวณรังผึ้งหม้อน้ำโดยมีพัดลมหม้อน้ำเป็นตัวช่วยให้เย็นลง และวนกลับไปรับความร้อนในเครื่องยนต์อีกครั้ง ทั้งนี้น้ำยาหล่อเย็นจะหมุนวนโดยการสร้างแรงผลักโดยปั๊มน้ำ โดยมีวาล์วน้ำคอยปิด-เปิดควบคุมการไหลของน้ำเพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการทำงาน

ในกรณีที่หม้อน้ำมีอาการผิดปกติ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้น้ำเปล่าเติมหม้อน้ำ หรือน้ำยาหล่อเย็นหมดประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อน ไม่ว่าจะเป็นอาการน้ำรั่วจากทางตัวหม้อน้ำ, ฝาปิดหรือจุดอื่นๆ แผงระบายความร้อนหม้อน้ำมีตระกรันอุดตัน ปั๊มน้ำไม่ทำงาน หรือวาล์วน้ำไม่เปิด จนทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ ส่งผลให้เครื่องยนต์ร้อนมากเกินไป หรือที่เรียกกันว่าอาการ Overheat  ส่งผลให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจากความร้อนสูงได้ จะพบปะเก็นฝาเครื่องรั่วหรือแตก, ฝาสูบโก่ง, น้ำรั่วเข้าห้องเครื่องจุดระเบิด ลูกสูบไหม้อันเนื่องมาความร้อนทำให้ลูกสูบขยายตัวเสียดสีกับปลอกสูบอย่างรุนแรง เครื่องยนต์จะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ต้องทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนชุดลูกสูบฝาสูบต่างๆ ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจำนวนมาก

ข้อแนะนำในการดูแลรักษาหม้อน้ำรถยนต์เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด มีดังนี้

  1. ตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็น (Coolant) ในหม้อน้ำให้เต็ม และน้ำยาหล่อเย็นในหม้อพักให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ โดยปกติจะอยู่กึ่งกลางระดับ min กับ max ที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ โดยในหม้อพักน้ำ ห้ามเติมน้ำยาหล่อเย็นให้เต็มหม้อเด็ดขาด เพราะเมื่อเกิดความร้อนจะมีแรงดันทำให้น้ำดันออกจากหม้อน้ำหมดได้ แนะนำให้อย่างน้อยตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็นในถังพักน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ถ้าพบหม้อน้ำเคยมีปัญหาการรั่วซึมมาก่อนแล้ว แนะนำให้ตรวจสอบทุกวัน
  2. แน่นอนที่สุดคือต้องไม่เติมน้ำเปล่า ลงในหม้อน้ำ เพราะการเติมน้ำเปล่าส่งผลเสียหายต่อหม้อน้ำ เพราะนอกจากจะเกิดสนิม กัดกร่อนทำให้หม้อน้ำผุรั่วแล้ว ยังเกิดการอุดตันของคราบตะกรันต่างๆ เช่นหินปูนบริเวณแผงระบายความร้อนในหม้อน้ำ เครื่องจะมีความร้อนขึ้นสูงจนเกิดปัญหาตามมา
  3. เติมน้ำยารักษาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อเครื่องยนต์ทุกประเภท รวมทั้งหม้อน้ำรถยนต์ หม้อน้ำรถกระบะทุกยี่ห้อ มีอายุ
    การใช้งานยาวนานกว่า 250,000 กิโลเมตรในรถยนต์ขนาดเล็ก  Reco-Cool เป็นน้ำยาหม้อน้ำที่ผู้ใช้ทั่วโลกยอมรับ ในประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีกว่าน้ำยาหล่อเย็นทั่วไป, อีกทั้งสามารถป้องกันการเกิดตะกรันหรือสนิมกัดกร่อนในหม้อน้ำ รวมทั้งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับหม้อน้ำอลูมิเนียม, ลดการระเหยของน้ำได้ ทำให้การทำงาน
  4. ถ้าหากพบว่าต้องเติมน้ำหล่อเย็นเพิ่มเข้าหม้อน้ำบ่อยครั้ง แสดงว่ามีรั่วซึม แต่หากว่า ผู้ใช้ได้เติมน้ำซึ่งไม่มีสีไปก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่เห็นรอยรั่วซึมเนื่องจากน้ำไม่มีสี จึงเห้นรอยรั่วซึมได้ยาก ดังนั้นควรตรวจสอบหารอยรั่วหลังจากเติมน้ำยาหล่อเย็น (น้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นจะถูกออกแบบมาให้มีสีเพื่อให้ตรวจสอบรอยรั่วได้ง่าย) โดยดูจากรอยหยดน้ำที่มีสีเดียวกับน้ำยารักษาหม้อน้ำ เมื่อพบแล้วให้นำรถเข้าแก้ไขที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที
  1. โดยปกติแล้วจะแนะนำให้ล้างหม้อน้ำเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำและน้ำยารักษาหม้อน้ำใหม่ทุกๆ 1 ปี แต่ถ้าใช้น้ำยารักษาหม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ยาวนานและเปลี่ยนถ่ายได้ทุก 4 ปี ดังนั้นการเลือกน้ำยาหม้อน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ น้ำยาหล่อเย็น Reco-Cool เป็นน้ำยารักษาหม้อน้ำคุณภาพสูง มีส่วนผสมสารป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดฟองรวมทั้งป้องกันการก่อตัวของคราบตะกรันลิขสิทธิ์เฉพาะของ recochem  จึงระบายความร้อนได้ดีกว่า ใช้ได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ และรถบรรทุกหรือรถโดยสารที่งานหนัก ช่วยปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์และหม้อน้ำ ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะ ให้การป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top