Coolant หรือ น้ำยาเติมหม้อน้ำคืออะไร
HD Expert Coolant

Coolant หรือ น้ำยาเติมหม้อน้ำคืออะไร

Coolant หรือ น้ำยาหล่อเย็นคือสารหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ เป็นของเหลวที่ใช้เพื่อถ่ายเทความร้อน หรือขจัดความร้อนส่วนเกิน ออกจากเครื่องยนต์ที่มีการสันดาบภายใน โดยทั่วไปเครื่องยนต์จะแปลงเพียง 1 ใน 3 ของพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญเชื้อเพลิง ไปเป็นการขับเคลื่อนยานพาหนะ ส่วนอีก 2 ใน 3 ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน พลังงานความร้อนนั้น 1 ใน 3 จะถูกกำจัดผ่านท่อไอเสีย