HD Expert Coolant

น้ำต่างจากน้ำยาหล่อเย็นอย่างไร ทำไมน้ำ ถึงทำให้ระบบหล่อเย็น หรือหม้อน้ำมีปัญหา

ทำไมน้ำทำให้ระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนหม้อน้ำมีปัญหา ?
ตามหลักเคมี สูตรโครงสร้างทางเคมีน้ำ คือ H20  น้ำ H2O จะทำปฏิกิริยากัดกร่อนแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical, Oxidation) กับชิ้นส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ที่มีส่วนของประกอบของโลหะเหล็ก (Fe) หรือ อลูมิเนียม (Al)  เกิดเป็น สนิมเหล็ก (Fe2O3) สะเก็ดอลูมิเนียม Al(OH)3 ขึ้นในชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบหล่อเย็น ที่มีโลหะเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ