August 26, 2018

HD Expert Coolant

การเติมน้ำยาหม้อน้ำอย่างถูกวิธี

การเติมน้ำยาหล่อเย็นลงในหม้อน้ำนั้น เป็นเรื่องสามัญที่เจ้าของรถจำเป็นต้องรู้ และทำเป็นเพราะมันเป็นส่วนสำคัญและหากน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำหมด หรือน้ำแห้งความอันตรายจะตกไปอยู่ที่เครื่องยนต์ อาจถึงขั้นเสียหายหนักได้

HD Expert Coolant

หม้อน้ำรถยนต์ ส่วนเล็กๆ ที่ห้ามละเลย

ในเมืองไทยเรา มีรถยนต์ขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากติดอันดับโลก ทั้งรถเก๋ง หรือรถกระบะ ที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนในเมืองไทย แต่จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้รถหรือเจ้าของรถโดยส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับน้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำยาหม้อน้ำ  มีการดูแลบำรุงรักษาหม้อน้ำที่ยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งการใช้น้ำเปล่าแทนการใช้น้ำยาหม้อน้ำ

Scroll to Top