ประโยชน์ของน้ำยาหล่อเย็น

HD Expert Coolant

ทำไมเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก จึงต้องใช้น้ำยาหม้อน้ำที่มีคุณภาพสูง (Heavy Duty Coolant)

แน่นอนที่สุด คำตอบคือเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก ทุกชนิด มีราคาแพง หลักหลายล้าน ถึงหลายสิบล้านและมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางเจ้าของรถหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย หากเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย(Break Down) อันมีต้นเหตุจากระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรืองานสะดุด นอกจากนี้ ยังต้องจ่ายค่าความเสียหายในการการซ่อมหม้อน้ำอยู่บ่อยๆ หรือเปลี่ยนปั้มน้ำ หรือท่อยางบ่อยๆ

HD Expert Coolant

น้ำต่างจากน้ำยาหล่อเย็นอย่างไร ทำไมน้ำ ถึงทำให้ระบบหล่อเย็น หรือหม้อน้ำมีปัญหา

ทำไมน้ำทำให้ระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนหม้อน้ำมีปัญหา ?
ตามหลักเคมี สูตรโครงสร้างทางเคมีน้ำ คือ H20  น้ำ H2O จะทำปฏิกิริยากัดกร่อนแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical, Oxidation) กับชิ้นส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ที่มีส่วนของประกอบของโลหะเหล็ก (Fe) หรือ อลูมิเนียม (Al)  เกิดเป็น สนิมเหล็ก (Fe2O3) สะเก็ดอลูมิเนียม Al(OH)3 ขึ้นในชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบหล่อเย็น ที่มีโลหะเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ

Scroll to Top