สารหล่อเย็น

HD Expert Coolant

ทำไมเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก จึงต้องใช้น้ำยาหม้อน้ำที่มีคุณภาพสูง (Heavy Duty Coolant)

แน่นอนที่สุด คำตอบคือเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก ทุกชนิด มีราคาแพง หลักหลายล้าน ถึงหลายสิบล้านและมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางเจ้าของรถหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย หากเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย(Break Down) อันมีต้นเหตุจากระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรืองานสะดุด นอกจากนี้ ยังต้องจ่ายค่าความเสียหายในการการซ่อมหม้อน้ำอยู่บ่อยๆ หรือเปลี่ยนปั้มน้ำ หรือท่อยางบ่อยๆ

HD Expert Coolant

เครื่องยนต์แบบไหนต้องเติมสารหล่อเย็น

เครื่องจักรกลที่ทำงานหนัก หมายถึงเครื่องยนต์ที่ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน หรือทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวันและเกือบจะทุกวัน เมื่อนับการทำงานเป็นชั่วโมง ในรอบหนึ่งเดือนเครื่องยนต์อาจจะต้องทำงานโดยไม่มีเวลาได้หยุดพักเลย กล่าวคือทำงานวันละ 24 ชม. 30 วัน หรือ 600-720 ชั่วโมงต่อเดือน รวมถึงเครื่องยนต์ที่ต้องรับภาระน้ำหนักบรรทุกสูง เครื่องยนต์ที่ทำงานหนักในบ้านเราที่มีให้เห็น เช่น รถขุด (Excavator) รถตัก (Dozer) รถบดถนน (Stream roller) รถเครน รถไถ (Tractor) รถเกรดถนน (Grader) รถขนเทแร่ (Dump Truck) จัดอยู่ในกลุ่มประเภท เครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก (Heavy Duty Engine)

HD Expert Coolant

น้ำต่างจากน้ำยาหล่อเย็นอย่างไร ทำไมน้ำ ถึงทำให้ระบบหล่อเย็น หรือหม้อน้ำมีปัญหา

ทำไมน้ำทำให้ระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนหม้อน้ำมีปัญหา ?
ตามหลักเคมี สูตรโครงสร้างทางเคมีน้ำ คือ H20  น้ำ H2O จะทำปฏิกิริยากัดกร่อนแบบเคมีไฟฟ้า (Electrochemical, Oxidation) กับชิ้นส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ที่มีส่วนของประกอบของโลหะเหล็ก (Fe) หรือ อลูมิเนียม (Al)  เกิดเป็น สนิมเหล็ก (Fe2O3) สะเก็ดอลูมิเนียม Al(OH)3 ขึ้นในชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบหล่อเย็น ที่มีโลหะเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ

Scroll to Top